Het re-integratie traject

Het re-integratie traject

Category : Geen categorie

Het is goed om op dit moment een goed overzicht te hebben van alle stappen die bij een re-integratie traject horen. Zie hiervoor onderstaande tekening met de bijhorende stappen.

In principe is het zo dat je van iedere stap een document dient te hebben.

De stappen zijn:

  • Probleem analyse
  • Plan van aanpak
  • Eerste jaarsevaluatie

Het is zo dat je een aanvraag indient voor het krijgen van een inkomensverzekering. Kijk hiertoe naar bijgevoegd fimpje van het UWV.